Sognepræst (kirkebogsførende og begravelsesmyndighed)

Lars Ulrik Jensen

Sognepræst

Henriette Barkholt

Kirkekontor v. kordegn   

Liselotte Dyrekær-Christensen

Graver i Holmstrup

Dorthe Rasmussen

Graverafløser i Holmstrup

Leif og Trine Juhl

Graver i Jyderup

Jack Rasmussen

Gravermedhjælper

Susanne Steen

Gravermedhjælper

Lisbeth Jespersen

Gravermedhjælper

Anja Jensen

Organist

Birgitte Krossing Hansen

Kirkesanger

Børge Nielsen